» 22 september 2017

Jacob Claesse-sluis eindelijk gerenoveerd

Redactie | 17-02-2016BURGERBRUG/ZIJPERBRUG – De oude Jacob Claesse-sluis in Burgerbrug zal eindelijk worden gerestaureerd. De oude sluis, een monument uit de 16de eeuw, verkeert in ernstig verval. Het heeft lang geduurd en het vreemde aan deze sluis is dat er historisch al wordt getwist over wie nu de eigenaar is en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud. Uiteindelijk heeft nu gemeente Schagen een omgevingsvergunning verleend voor de restauratie. De planning is om de werkzaamheden eind 2016 af te ronden, met een uitloop naar het voorjaar van 2017.


Over de sluis


Halverweg de 16de eeuw verleende Philip II toestemming voor de bouw van deze sluis en in 1566 wezen de ingelanden van de Zijpe twee sluiswachters aan. Deze mannen waren verantwoordelijk voor het innen van het tolgeld. De naam komt van aan Jacob Claesse (Claesz.), geboren in 1530 te Zaltbommel en overleden in 1587. Hij was de stamvader van een bekend Amsterdams regentengeslacht, dat geruime tijd de heerlijkheden Beverwijk, Wijk aan Zee en Wijk aan Duin in bezit had. In 1566 werd Jacob aangewezen als heemraad van de Zijpe en drie jaar later volgde zijn benoeming tot penningmeester.

De Jacob Claesse sluis was belangrijk voor de scheepvaart en diende voor afwatering naar twee zijden, wat tot veel geharrewar heeft geleid. Het onderhoud liet namelijk vaak te wensen over en dan probeerde men het beheer aan het Zijper bestuur te ontfutselen. In 1797 werd de sluis eigendom van Uitwaterende Sluizen.

Rond 1800 gooide het Engelse leger de sluis dicht, waarna vernieuwing en herstel lang op zich lieten wachten. Moeilijkheden tussen polderbestuur en Hoogheemraadschap waren het gevolg, zo ook in december 1808. De Landdrost van het Departement Amstelland besliste in 1809 dat de sluis blijvend in eigendom, beheer en onderhoud aan het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West-Friesland was overgegaan. Nog datzelfde jaar werd de sluis opgeknapt en verbreed. Het wapen aan de noordzijdewerd aangebracht en ook de zuidkant kreeg gedenktekens. De Jacob Claesse sluis is een provinciaal monument, maar viel vreemd genoeg onder de buurgemeente Harenkarspel en nu dus Schagen.


« Terug